ลงชื่อเข้าใช้งาน (กรณีลงทะเบียนสมัครงานแล้ว)

โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://job.rmutsv.ac.th/ จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกข้อเพื่อประโยน์สูงสุด ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บเท่านั้น โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
2. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
3. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชำระเงินผ่านบาร์โค๊ดกับธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่านคิวอาร์โค๊ด
4. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าจะชำระเงินและสถานะเปลี่ยน "ชำระเงินแล้ว"
5. ข้อมูลการสมัครสอบหากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
© Copyright 2018. Rajamangala University of technology Srivijaya. เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-317126 โทรสาร 074-317127 Line ID: jobruts